В нашия сайт ще се запознаете с историята на църква "Септември", ще разберете какво се случва в нашата църква в раздел "Новини", може да послушате хубава музика или да разгледате нашата галерия, а ако желаете, може да споделите Вашето мнение за новините и богослуженията...


Желаем Ви приятни минути с нас!

Богослужения от църква "Септември"

Гледайте видео тук


Адрес:

гр. Септември 4490, бул. “България” 197

Ред на богослуженията:

Петък:   18:00 - 19:00

Събота:  09:30 - 12:00

             17:00 - 18:00


Официален новинарски сайт на Църквата на адвентистите от Седмия ден в България

Предстои:За връзка с администратора на сайта тук